Consults

A Konzul

2019-ben Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere kinevezte Comm. Ing. Vittorio Gennát Magyarország Campania és Calabria tartományokra kiterjedő hatáskörrel rendelkező nápolyi tiszteletbeli konzuljává. 2023-ban a konzuli kerület Puglia tartományra is kiterjesztésre került.

Comm. Ing. Vittorio Genna konzul úr egy nápolyi vállalkozó, aki üzlettársával Fulvio Scannapiecóval megalapította az ALA Rt.-t, amely egy a repüléstechnika integrált logisztikája területén több, mint 30 éves tapasztalattal és olaszországi, franciaországi, németországi, spanyolországi, egyesült királyságbeli, izraeli és egyesült államokbeli telephellyel rendelkező vállalat. Az ALA vállalaton belül a konzul úr az igazgatótanács alelnöki pozícióját tölti be.

Comm. Ing. Vittorio Genna konzul úr alelnöke a GA.FI. S.c.p.a. (Hitelgarancia Szövetkezeti Részvénytársaság) igazgatótanácsának is, mely egy olyan szövetkezeti részvénytársaság, amelynek az a célja, hogy kezességvállalással elősegítse tagjai és általában minden kis- és középvállalkozás számára a bankhitelhez való hozzáférést.

2021. júniusában képviselőnek választották a Nápolyi Iparosok Szövetsége Általános Tanácsában a 2021-2023-as időszakra, majd 2022. májusától a Nápolyi Iparosok Szövetsége alelnökének nevezték ki. Alelnöki kinevezése a 2024-2026-os időszakra is megerősítésre került az alábbi területekre kiterjedő felelősséggel: infrastruktúra, logisztika, közlekedés, tengergazdaság, a térség versenyképessége, a ZES Unica (Összevont Speciális Gazdasági Terület) végrehajtása és az ipari fejlesztési térségek.

2018-ban az olasz köztársasági elnök az Olasz Köztársaság Érdemrendjének Commendatore fokozatával tüntette ki.

2016 és 2018 között nagykövetségi tanácsos volt a Szuverén Máltai Lovagrend Nagykövetségén Fehéroroszországban. Nagykövetségi tanácsosként a Fehéroroszországban működő nagyobb olasz vállalatok kereskedelmi és intézményi kapcsolataival foglalkozott, különös figyelmet fordítva az új, vállalkozói és ipari kezdeményezésekre.

Comm. Ing. Vittorio Genna konzul úr a Nápolyi Federico II Tudományegyetemen szerzett építőmérnöki diplomát közlekedés szakirányon.

logo ga.fi.