Konzuli információk

Magyarország Nápolyi Tiszteletbeli Konzulátusa információ- és segítségnyújtás céljából rendelkezésre áll minden, a Campania, Calabria és Puglia  tartományokban állandó lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár részére és minden olyan magyar állampolgár számára, aki ezekben a tartományokban turistaként és/vagy üzleti ügyben átutazóban van.

A Tiszteletbeli Konzulátus, a helyi campaniai, calabriai és pugliai képviseletekkel együttműködve, előmozdítja a Magyarország és Olaszország közötti kereskedelmi, gazdasági, kulturális, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztését.

A tiszteletbeli konzul segíteni tud magyar vállalkozásokat abban, hogy információhoz jussanak a helyi vállalkozói kultúrával kapcsolatosan, illetve megtalálják kereskedelmi partnereiket és szakmai tanácsadóikat.

A Tiszteletbeli Konzulátus nem foglalkozik útlevél vagy személyi igazolvány igényléssel, állampolgársági ügyekkel, illetve anyakönyvezésekkel stb., de a hatáskörrel rendelkező irodákhoz tud irányítani.

Aláírás hitelesítése:
Megjegyzés: Az iraton/meghatalmazáson/megbízáson történő aláírás hitelesítése egy közjegyzői okirat, ezáltal megköveteli az alábbiakban leírt eljárási szabályok maximális tiszteletben tartását. Figyelembe véve, hogy egyes esetek sürgősségi eljárást kívánhatnak meg, a konzuli iroda felkéri az érdekelteket, hogy a kérelmeket időben nyújtsák be.

 


Természetes személy aláírásának hitelesítése:
Az aláírandó irat/meghatalmazás/megbízás szövegét az érdekeltnek (vagy jogi képviselőjének) kell elkészítenie. A tiszteletbeli konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Ezért felkérjük a kérelmezőket, hogy a megbeszélt időpont előtt, ellenőrizzék le és esetleg javítsák ki az iratot.

A “word” formátumban elkészített szöveget és az aláíró érvényes személyazonosító okmányának másolatát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) előzetesen e-mailben el kell küldeni a Tiszteletbeli Konzulátusnak a segreteria@consolatoungherianapoli.com címre, a hitelesítési záradék elkészítéséhez. Az iratot, előzetes bejelentkezés alapján, az érdekelt a tiszteletbeli konzul előtt dátumozza és írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását a tiszteletbeli konzul előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele, hogy az érdekelt személyesen megjelenjen az előzetesen megbeszélt ídőpontban. A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával lehet igazolni. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni.

Az eljárási költséggel kapcsolatosan kérjük érdeklődjön a segreteria@consolatoungherianapoli.com e-mail címen.

 


Vállalati iratokon történő aláírás hitelesítése:
A vállalati iratokon történő aláírás hitelesítésének eljárásához lásd a fentiekben leírtakat (“Természetes személy aláírásának hitelesítése”).

Megjegyzés: Amennyiben az aláírás cég (illetve más szervezet) képviselőjeként történik, minden egyes esetben igazolni kell a képviseleti jogosultságot a 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány bemutatásával.

Az eljárási költséggel kapcsolatosan kérjük érdeklődjön a segreteria@consolatoungherianapoli.com e-mail címen.

 


Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése:
Másolat hitelesítése: a tiszteletbeli konzul az érdekelt által készített másolatot hitelesíti az eredeti okirat bemutatása mellett.
Hiteles másolat készítése: az érdekelt által benyújtott eredeti okiratról a tiszteletbeli konzul készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.
A kérelmeket minden egyes esetben előzetesen egyeztetni kell a konzuli irodával.

Az eljárási költséggel kapcsolatosan kérjük érdeklődjön a segreteria@consolatoungherianapoli.com e-mail címen.

 


Életbenléti igazolás:
Az érdekelt által személyesen benyújtott nyomtatványon a tiszteletbeli konzul, a személyazonosítást követően, hitelesíti az érdekelt aláírását.

Az eljárási költséggel kapcsolatosan kérjük érdeklődjön a segreteria@consolatoungherianapoli.com e-mail címen.

Jogi tanácsadás

Boccia & del Giudice Ügyvédi Iroda
Viale Antonio Gramsci n. 21 80122 – Napoli tel. +39-08119488926 tel. +39-08119489188
e.boccia@bdlaw.it

Az iroda bármilyen méretű és típusú vállalat mindennapi problémáinak megoldása és vállalkozásfejlesztésének segítése céljából történő tanácsadásra szakosodott. Kompetenciaköre kiterjed a hitelbehajtásra, a jogvédelemre, a mindennapi működéstől eltérő rendkívüli tevékenységekre, illetve a fúzió- és felvásárlási műveletekre is. Az optimális együttműködés már a kapcsolat legelején kialakul segítve a vállalatokat olyan szerződésminták elkészítésében, melyek saját konkrét igényeiknek megfelelőek és melyek megkönnyíthetik a gyors jogvédelmet az ügyfélkörrel való esetleges nézeteltérések esetében. Az iroda specifikus szakterületei az alábbiak: 1. Társasági jog: a) a mindennapos vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás, mely magában foglalja a taggyűlések, a tanácsülések lebonyolításával kapcsolatos tanácsadást, illetve az adott esetek számára legmegfelelőbb vezetési stratégiák kielemzését és azzal kapcsolatos tanácsadást, abban az esetben is, ha a cégtársak között esetleges konfliktushelyzetek alakulnának ki; b) a mindennapi működéstől eltérő rendkívüli tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadás, mely letehővé teszi a vállalati erőforrások rugalmasabb és optimálisabb kezelését, lépést tartva a piac kínálta lehetőséggekkel; 2. Bankjog: a) a hitelintézetekkel fennálló kapcsolatok kielemzése és kiértékelése; b) a hitelintézetekkel való kapcsolatok kezelése; c) a nézeteltérések kiértékelése és esetleges tanácsadás a peres és peren kívüli vitákban; 3. Polgári és kereskedelmi jog: szerződésminták és operatív tervek elkészítése a kapcsolat fázisainak leegyszerűsítése érdekében, illetve egy esetleges jövőben felmerülő probléma esetén megelőző védelem nyújtása céljából. Az iroda ezen kívül foglalkozik még bérleti ügyekkel (lakás és kereskedelmi ingatlanok), illetve örökösödési kérdésekkel, a vállalati örökösödés és a társasági üzletrész kényes kérdéseinek vonatkozásában is, beleértve a generációs folytonosság biztosítását megcélzó családi szerződések és bizalmi tulajdonátruházások kiértékelésével és megkötésével kapcsolatos tanácsadást is.

 


Cilento Ügyvédi Iroda
Via Carlo Poerio n. 15 80121 – Napoli tel. +39-0817640879 – fax +39-0817643592
studiolegalecilento@tiscalinet.it – studiolegalecilento@gmail.com

Az irodának már megalapításakor multidiszciplináris felépítése volt, mely idővel újabb szakágak hozzáadásával gazdagodott.
Az irodában jelenleg, elsősorban a polgári jogi szektorban, az alábbi munkatársak dolgoznak: az alapító (Andrea Cilento), ügyvédek, munkatársak és adminisztratív személyzet. A polgári jog területén jól felépített és jól bevált iroda szakszerű szolgáltatásokat garantál, mind a magán ügyfélkör részére, mind pedig közintézmények, vállalatok, intézmények és biztosítók számára.
A tanácsadás, a polgári jog területén, kiterjed a peres és/vagy peren kívüli vitarendezésekre, szerződéskötésekre és a vállalati szektorra is. Büntetőjogi tanácsadásra is lehetőség van, külsős kolléga együttműködésével.
Nagyon leegyszerűsítve és összefoglalva, a peres és peren kívüli ügyekkel, illetve a szerződéskötésekkel kapcsolatos tanácsadási tevékenység, a pályázati eljárások témakörében, a felelősségvállalás (szakmai és orvosi is) témakörében, részvénycsomagok, vállalatok vagy vállalatrészek és ingatlan portfóliók megvásárlásával kapcsolatban, illetve tulajdonjoggal, örökösödési joggal és generációváltással (ingatlan, ingó, vállalati és társasági) kapcsolatos kérdésekben is történik, többek között olyan vállalatok számára, melyek a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat (beleértve a nagyforgalmazókat is), a catering & banqueting, a turisztikai és vendéglátóipari ágazat, a kiskereskedelem, a logisztika, az orvosi gázok előállítása és általában a szolgáltatások területén működnek.

 


Nugnes és Társai Ügyvédi Iroda
Via Chiatamone n. 53/c 80121 – Napoli tel. +39-0817644536
salvatorenugnes@avvocatinapoli.legalmail.it – avv.nugnes@virgilio.it

A Nugnes és Társai Ügyvédi Iroda egy, a büntetőjogra szakosodott, nápolyi székhellyel rendelkező iroda. Az alapító, Avv. Salvatore Nugnes, aki jogosult a Legfelsőbb Bíróság előtti képviseletre is, szilárd alapokra helyezett, több, mint 35 éves szakmai tapasztalatához hozzáadódik egy válogatott szakemberekből álló csapat szakértelme és képességei.
Az iroda ügyfelei között büszkélkedhet jelentős olasz és külföldi vállalatokkal, melyeknek egyrészt, a tisztességtelen konkurencia elleni védelemre, másrészt szervezeteik számára specializált büntetőjogi védelemre van szükségük.
Az iroda tevékenységi körei kiegészítik egymást, azért, hogy a tanácsadás testreszabott lehessen.
Az iroda garantálja az általa tárgyalt ügyek és a szakmai kapcsolat folyamán megszerzett információk maximális titokban tartását.
Az iroda lehetőséget nyújt előzetes tanácsadásra, mely vagy videohívással, vagy, amennyiben az ügy olyan kényes, hogy megkívánja, a Konzulátus által Magyarországon kijelölt irodákban történhet.

 


Madonna – Del Giudice & Partners Ügyvédi Iroda
Via Posillipo n. 69 80123 – Napoli tel. +39-0812771178
avv.gmadonna@pec.it – elviradelgiudice@avvocatinapoli.legalmail.it

A Madonna – Del Giudice & Partners Ügyvédi Iroda, Olaszország és Kelet-Európa egész területén működik. Sok éves tapasztalattal és nagyon magas szintű szakképesítéssel rendelkezik a közigazgatási jogi, adójogi, kereskedelmi jogi és polgári jogi tanácsadásban, és különös szaktudásra tett szert a vállalatok külföldre történő kihelyezésének szektoraiban, új vállalatok megalapításában és az azzal járó külföldi banki és kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében. Jogi és kereskedelmi, globális tanácsadást nyújt, peres és peren kívüli vitarendezésekben egyaránt, hazai és külföldi magánszemélyek, közületek, banki és magán intézmények részére, esetleges büntetőjogi kérdések vonatkozásban is. Az iroda elsődleges célkitűzése a nagyon magas szakértelem, a gyors intézkedés és ennek következtében a felvetett probléma megoldása, illetve az ügyfélről való közvetlen és személyes gondoskodás.

Üzleti tanácsadás

Fiorentino és Társai

Marangolo Iroda
Viale Antonio Gramsci n. 16 80122 – Napoli tel. +39-081404646
giovanni.marangolo@fastwebnet.it

Utazási tanácsadás

Fancy Tour

Felvehetik a kapcsolatot az alábbi hivatalos magyar nyelvű helyi idegenvezetőkkel:
Campania tartományban:
Kovács Ágnes
Valkai Erzsébet

 


Fordítási szolgáltatás

A Tiszteletbeli Konzulátus tud ajánlani olasz nyelvről magyar nyelvre, illetve magyar nyelvről olasz nyelvre történő fordításokra szakosodott fordítókat.